OM MAKE IT FINLAND

Digitaliseringen förändrar allt och alla berörs. Därför är digital kompetens och förståelse för den digitala världen en viktig del av vår samtida och framtida allmänbildning.

Make It Finland rf är en ideell, icke vinstbringande förening vars mission är att stöda och möjliggöra aktivt deltagande i det digitala samhället för alla. Vår vision är att alla i Finland ska ha möjlighet att ta till sig den nivå av digitala kompetens som de behöver i sin livssituation oberoende av ålder, kön, etnicitet eller andra faktorer.

Vi, det vill säga Linda Mannila och Anna Sell, grundade Make It Finland rf i juni 2016 efter att aktivt ha arbetat med frågor kring digital kompetens på olika nivåer i flera år: från dagis och grundläggande utbildning upp till universitetsnivå, bland lärare, barn, unga och seniorer. De brinner för demokrati- och jämlikhetsfrågor i det digitala samhället. Ofta talar man om att digitaliseringen leder till att klyftan i samhället blir djupare och bredare, men vi tror att teknologi kan användas för att föra människor samman.

Linda Mannila & Anna Sell