Make It Finland erbjuder via workshops, seminarier, läger och andra evenemang aktiviteter för att utveckla den digitala kompetensen hos barn och unga, familjer, andra vuxna och seniorer. I ett allt mer digitaliserat samhället är digital kompetens en oerhört viktig del av allmänbildningen för alla.

Make It Finland är en ideell och icke-vinstdrivande förening med verksamhet på tre språk. Vår målsättning är att skapa en bred ekonomisk bas för att kunna bygga en långsiktig verksamhet som med tiden kan expandera till att inkludera nya målgrupper och finnas tillgänglig på allt fler platser i Finland. Förutom statsunderstöd och utvecklingsprojekt via statliga medel, bygger vi vår verksamhet på bidrag från stiftelser, enskilda personer och företagssamarbeten.

Huvudsponsor
Företagspartner
Evenemangsvärd