IDEAS

Under construction

Digi-stöd

Tillfällen att få hjälp med olika digitala ärenden, allt ifrån att skapa ett Facebook-konto och skicka epost till att skapa ett säkert lösenord samt använda pekplattan och olika typer av appar.

Online-träffar i ett nötskal

Lär dig mötas online via t.ex. Skype, Google Hangout, Appear.in, jit.si. 

Pröva på spännande teknik

Har ni tillgång till VR-utrustning (virtuell verklighet), 3D-printer eller annan spännande teknik? Varför inte ordna en timmes "pröva på"-tid, då olika målgrupper kan komma och testa?  

Kreativt med teknik

Workshoppar kring programmering och making, eller digitalt skapande, intresserar ofta både stora och små. Bygg interaktiva kort, skriv ett program i ett enkelt programspråk eller försök få en robot att göra det du vill att den ska göra. 

Kom och prata digi

Digitaliseringen förändrar allt, brukar man säga. I en sådan situation finns det naturligtvis mycket att prata om. Tekniken ger oss fantastiska möjligheter till att lösa större problem tillsammans och skapa nya innovationer som inte tidigare var möjliga. Vilka tjänster och produkter vill vi ha? Och hur ska vi hantera de utmaningar som uppstår?

Dagens medielandskap karaktäriseras av ett enormt informationsflöde, där vem som helst kan fungera som avsändare för en global publik. I detta medielandskap blir det allt svårare att avgöra vad som är sant och vad som inte är det. Samtidigt spelar algoritmer in på vilken information vi ser, där en persons sökresultat eller nyhetsflöde kan se helt annorlunda ut än en annans beroende på en mängd faktorer. 

 • Åsneryd – en praktisk övning i att avgöra om en webbsida är falsk eller sann. Lämpar sig särskilt bra för skolelever i åk 3-6.
 • Nätpratskort – diskussions- eller workshopunderlag för hur man kan prata om nätet med barn och unga. 
 • Nosa på nätet – en sagobok om källkritik för de yngre.
 • Lilla viralgranskaren – lärarhandledning och annat material om källkritik.
 • Källkritik och luriga sidor – mångsidigt material som kan användas som underlag vid diskussioner kring källkritik.
 • Ekokammaren.se – visar konkret hur annorlunda nyhetsflödet eller sökresultat för ett givet sökord kan se ut för olika personer.
 • Deepfakes - artificiell intelligens och maskininlärning gör det möjligt att ta desinformation, propaganda och falska nyheter till en helt ny nivå, då man kan lägga på en annan persons ansikte i filmklipp. Hösten 2017 kom t.ex. nyheten om hur forskare vid Washingtons universitet lyckats göra detta med Obama och i februari 2018 uppstod en debatt om fejkad porrfilm. Vad innebär detta för oss som mediekonsumenter? Hur ska vi kunna skilja på sant och falskt då det blir något av en omöjlighet att se skillnaden?
 • MIK för mig – ett omfattande workshopsmaterial som Statens Medieråd i Sverige har skapat för lärare, bibliotek och andra aktörer. Materialet behandlar en mängd frågor kring vårt liv på nätet: demokrati, vinklade budskap, upphovsrätt, anonymitet, näthat, relationer, ... 

En annan typ av frågor berör integritet och moral. I takt med att vi får tillgång till personliga och bekväma tjänster, behöver vi också ge ifrån oss allt mer personliga data. Hur långt är vi villiga att gå? Vilka data vill vi inte dela med oss av? Etiska frågeställningar blir särskilt aktuella i diskussioner kring artificiell intelligens och teknologi som utmanar vår bild av vad vi tidigare ansett att det innebär att vara människa. 

 • Moralmachine - en ögonöppnare för vilken typ av frågeställningar vi behöver besvara på förhand, i takt med att vi automatiserar allt fler system. Här får man se 13 (slumpmässiga) situationer som beskriver situationer där en självkörande bil kommer att kollidera – vårt uppdrag blir att avgöra vilken av de dödliga utgångarna vi tycker är mer rätt. Inget för de yngsta, men en bra diskussionsöppnare för alla äldre.
 • Ungas integritet på nätet - en guide till hur vi som vuxna kan engagera oss i det unga gör på nätet.

Vad gör vi på nätet egentligen? Hur kan vi engagera oss mer i varandras onlinevardag? Sociala media och olika typer av appar gör det möjligt att enkelt – och om man så vill anonymt – dela sin åsikt om saker och ting. Som ett resultat har näthat blivit allt vanligare under de senare åren. 

 • Vilja veta – ett 1-timmespaket som hjälper barn, unga och vuxna lära sig mer om varandras liv på nätet.
 • Hat på nätet – en lättillgänglig handbok kring vad man får och inte får skriva eller säga på nätet.
 • Hat och kränkningar på internet – en vägledning för föräldrar.

Föreläsningar

Förutom allmänna teman som digitalisering i samhället, digital kompetens och framtidsspaning, finns det i dag många särskilt aktuella teman. Hit hör t.ex. den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i maj, artificiell intelligens och öppna data. 

Kundens digi-info

Många företag och organisationer erbjuder i dag sina kunder digitala tjänster. Representerar du en sådan organisation? Varför inte ordna ett eller flera info-tillfällen kring digitjänsterna under ALL DIGITAL-kampanjen?