A digitally competent Finland through inclusion | inspiration | information

The digital transformation changes everything and affects everyone. Make It Finland is a non-profit organization, which wants to give all citizens equal possibilities to participate actively and responsibly in the increasingly digitalised society.

Contact us Support us

ABOUT MAKE IT FINLAND

Make It Finland rf är en ideell, icke vinstbringande förening vars mission är att stöda och möjliggöra aktivt deltagande i det digitala samhället för alla. Vår vision är att alla i Finland ska ha möjlighet att ta till sig den nivå av digitala kompetens som de behöver i sin livssituation oberoende av ålder, kön, etnicitet eller andra faktorer.

Vi vill

  • visa att – och hur – digitaliseringen är närvarande och människonära.
  • visa att digitaliseringen berör och ägs av oss alla.
  • att individer och organisationer ska se möjligheterna i att vara digitala aktörer, för att kunna lösa problem, förverkliga idéer och åstadkomma förändring till det bättre - i individens vardag och samhället överlag.

Digitaliseringen av samhället utgör grunden för ett av regeringens spetsprojekt. Vad det kommer att innebära för landet beror på hur var och en av oss i sin egen verklighet kan förverkliga det. Gräsrötterna avgör framtiden.

Vi når våra målsättningar genom att ordna olika typer av Make It-evenemang samt grunda lokala Make It-föreningar, med vars hjälp vi kan sprida verksamheten och kunnandet nationellt.

INFORMATION
Digitaliseringens vad, hur och varför?
INSPIRATION
Hands-on aktiviteter anpassade för målgruppen
INKLUSION
Alla berörs – alla behöver då också inkluderas