MIKÄ MAKE IT FINLAND?

Digitalisaatio muuttaa kaiken ja koskee meitä kaikkia. Tästä syystä digitaalinen osaaminen ja ymmärrys on osa nykyistä ja tulevaisuuden yleissivistystä.

Make It Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka missio on tukea ja mahdollistaa jokaisen aktiivista osallistumista digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Visiomme on, että kaikilla Suomessa asuvilla on mahdollisuus kehittää omaa ymmärrystä ja tietoisuutta digitaalisesta maailmasta iästä, sukupuolesta, etnisyydestä ja muista tekijöistä riippumatta.

Me, Linda Mannila ja Anna Sell, perustimme Make It Finland ry:n kesäkuussa 2016. Kaikkien ihmisten mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja omaan elämään on meille sydämen asia. Usein puhutaan siitä, että digitalisaatio johtaa yhteiskunnan kuilun syventämiseen, mutta me uskomme, että teknologia voi tuoda ihmisiä yhteen.

Linda Mannila & Anna Sell