Digitaitoinen Suomi vaatii ymmärrystä | tiedotusta | sisällyttämistä

Digitaalisatio muuttaa kaiken ja vaikuttaa meihin kaikkiin. Make It Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka haluaa anta kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti yhä digitaalisempaan yhteiskuntaan.

Ota yhteyttä Tue toimintaamme

MAKE IT FINLAND:ISTA

Make It Finland rf är en ideell, icke vinstbringande förening vars mission är att stöda och möjliggöra aktivt deltagande i det digitala samhället för alla. Vår vision är att alla i Finland ska ha möjlighet att ta till sig den nivå av digitala kompetens som de behöver i sin livssituation oberoende av ålder, kön, etnicitet eller andra faktorer.

Vi vill

  • visa att – och hur – digitaliseringen är närvarande och människonära.
  • visa att digitaliseringen berör och ägs av oss alla.
  • att individer och organisationer ska se möjligheterna i att vara digitala aktörer, för att kunna lösa problem, förverkliga idéer och åstadkomma förändring till det bättre - i individens vardag och samhället överlag.

Digitaliseringen av samhället utgör grunden för ett av regeringens spetsprojekt. Vad det kommer att innebära för landet beror på hur var och en av oss i sin egen verklighet kan förverkliga det. Gräsrötterna avgör framtiden.

Vi når våra målsättningar genom att ordna olika typer av Make It-evenemang samt grunda lokala Make It-föreningar, med vars hjälp vi kan sprida verksamheten och kunnandet nationellt.

INFORMATION
Digitaliseringens vad, hur och varför?
INSPIRATION
Hands-on aktiviteter anpassade för målgruppen
INKLUSION
Alla berörs – alla behöver då också inkluderas