Vi har under 2014-2016 på eget initiativ hållit Make It Workshops i samband med mässor och konferenser samt i samarbete med skolor, dagis och bibliotek. Teman har varit allt från programmering och robotik, till 3D-printning och säkerhet på nätet. Målgrupperna har varierat från dagis- och skolbarn, till familjer och seniorer. I december 2017 ordnas vår första Make It Festival i Åbo och till sommaren 2018 planeras vårt första Make It Camp-läger.

Erfarenheterna från pilotverksamheten har visat på ett stort intresse samt behov inom alla målgrupper. Frågor kring digital kompetens engagerar och intresserar! Vi ser det som vår uppgift att tillgodose och uppmuntra detta intresse för att minska klyftorna mellan dem som kan och inte kan, stödja individer i olika åldrar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och samtidigt även stärka grunden för framtidens innovationer inom olika områden.

Varje Make It-evenemang har ett klart pedagogiskt syfte med klara lärandemål – vad vill vi att deltagarna ska få ut av timmarna eller dagarna tillsammans med Make It Finland? Teman, material, arbetssätt och aktiviteter för de olika evenemangen designas enligt de behov som finns bland målgruppen.