Även om Make It Finland har sin verksamhetsort i Egentliga Finland, är hela landet vårt verksamhetsfält. Vår målsättning är att bygga upp ett nationellt Make It-nätverk, tillsammans med bland annat bibliotek runt om i landet. Vår förhoppning är att hitta intresserade personer som kan fungera som lokala Make It-aktörer och hålla i trådarna för att regelbundet ordna Make It-evenemang på den egna orten.

På lång sikt är visionen att vår verksamhet ska utmynna i ett nätverk av fysiska Make It-platser, där människor i olika åldrar samlas för att tillsammans lära sig mer om och med teknik, samt för att diskutera och fundera på samhälleliga frågor kring digitalisering.